Nieuws en richtlijnen voor clubjaar 2020-2021

Het corona-virus en de daaraan gelinkte maatregelen hebben ook een (weliswaar gelukkig lichte) impact op de werking van onze zwemclub. Hieronder worden de belangrijkste aanpassingen en maatregelen opgesomd.

Inschrijvingen komend clubjaar

 • Inschrijven kan momenteel enkel via de website. Oud-leden kunnen inschrijven vanaf 1 augustus, nieuwe leden vanaf 1 september
 • Er kan dit clubjaar, om te anticiperen op een mogelijke nieuwe lockdown of sluiting van de zwembaden, enkel per semester ingeschreven worden. Normaal gezien loopt het eerste semester van 9 september tot eind januari. Indien we onze werking owv een sluiting of lockdown moeten opschorten voor minstens een maand, zullen we de einddatum van dit semester opschuiven. Het te betalen lidgeld voor het tweede semester zal aangepast worden aan de resterende tijd.
 • Omdat we vaste bubbels moeten vormen, zullen we een heel strikte maximum bezetting hanteren. Voor de oudere trainingszwemmers en volwassenen ligt deze lager dan voor kinderen.
 • Het vormen van vaste bubbels en het beperken van het aantal zwemmers per uur, heeft ertoe geleid dat komend clubjaar de trainingszwemmers en de volwassenen een vast moment/dag moeten kiezen waarop ze zwemmen. Ze komen dus ofwel op woensdag ofwel op donderdag (en niet meer zoals in het verleden twee keer of wanneer het het beste past).
 • Op eigen initiatief van groep of uur veranderen kan absoluut niet. Een aanvraag tot wijziging moet besproken worden met het bestuur (aan de balie of via email) en kan, na goedkeuring, ten vroegste de week nadien ingaan.

Praktische maatregelen in het zwembad

 • Alle zwemmers worden gevraagd thuis reeds hun zwemkledij aan te doen
 • In de gebouwen van sportoase is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen boven 12 jaar. Dit geldt tot in de kleedkamers. Wie gaat zwemmen doet zijn masker af net voor het verlaten van de kleedkamers, en zet het na het zwemmen zo snel mogelijk weer op.
 • Er zal komend clubjaar slechts één kleedkamer voor jongens/mannen en één kleedkamer voor meisjes/vrouwen beschikbaar zijn. Zo vermijden we dat twee groepen/bubbels elkaar kruisen in de kleedkamers en het laat ons toe de kleedkamers tussen twee groepen te ontsmetten.
 • Iedereen wordt met aandrang gevraagd minstens 10 minuten voor het starten van de les toe te komen in de kleedkamers en ten laatste 5 minuten voor het starten van de les zich naar het zwembad te begeven. We moeten te allen tijde vermijden dat er nog iemand het zwembad betreedt op het moment dat de groep die ervoor zwemt, reeds het zwembad verlaat. Wie te laat toekomt, zal dan ook niet meer binnen mogen.
 • Douchen voor of na de zwemles zal voorlopig niet toegestaan zijn.
 • Sportoase vraag om voor en na de zwemles niet rond te hangen in het gebouw, maar het gebouw via de aangegeven weg zo snel mogelijk te verlaten. Eventueel kan men gebruik maken van de brasserie volgens de regels die daar van toepassing zijn.

In het algemeen dienen alle leden en ouders van leden zich te houden aan het protocol dat Sportoase opstelde en aan het protocol van de zwemclub.