Corona Reglement

Het protocol COVID-19 van Sportoase is van toepassing. Lees het aandachtig door.

1         Voor onze leden

 • Pas de regels van Sportoase correct toe
 • Houd 1,5 m afstand zowel buiten als binnen het gebouw.
 • Zorg dat je 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig bent. Te laat komen is niet deelnemen aan de les. Bubbels moeten gescheiden blijven.
 • Draag vanaf 12 jaar een mondmasker in het gebouw
 • Ontsmet de handen bij het betreden van het gebouw
 • Breng geen eten of drinken mee binnen het gebouw
 • Begeef je via de kortste weg naar het zwembad via de aangeduide markeringen
 • Volg de instructies van de begeleiding
 • Doe het zwempak van je kinderen reeds thuis aan
 • Douchen is niet toegestaan
 • Wisselen van groep kan enkel in overleg met bestuur
 • Indien je kind zich zelfstandig kan omkleden blijf je als ouder buiten wachten
 • Betreed als ouder de zwembadruimte niet en breng je kind tot aan de trap
 • Blijf niet langer dan nodig in de kleedruimte
 • Verlaat na de zwemles het gebouw onmiddellijk of bezoek de cafetaria volgens de regels
 • Loop niet rond in het gebouw
 • Als er zich een besmetting zou voordoen ben je verplicht het bestuur hiervan op de hoogte te brengen, ook binnen de familie

Leden die zich niet houden aan de voorgeschreven maatregelen kunnen na verwittiging worden uitgesloten zonder compensatie.

2         Voor bestuur en lesgevers

 • Pas de regels van Sportoase correct toe
 • Houd 1,5 m afstand
 • Draag een mondmasker in het gebouw
 • Ontsmet je handen regelmatig tussen de verschillende activiteiten
 • Zie erop toe dat het max. aantal toegelaten zwemmers niet wordt overschreden op basis van de deelnemerslijsten per groep
 • Ontsmet na elke groep de kleedkamers
 • Vermijd vermenging van groepen
 • Zie erop toe dat de leden na de les het gebouw onmiddellijk verlaten
 • Meld je als redder steeds aan en zorg dat je attest “Opleiding COVID-19” beschikbaar is

Ieder draagt zorg voor zijn veiligheid, samen zorgen we voor elkaar